Transylvanian Properties | Commercial & Residential Properties in Romania
TransylvanianProperties™ will help you find, move / relocate, build or rennovate, and look after your ideal property in Romania: residential properties, commercial properties, holiday homes, land etc. Property and relocation services from A-Z. More info >


Transylvanian Properties | Commercial & Residential Properties in Romania
TransylvanianProperties™ will help you find, move / relocate, build or rennovate, and look after your ideal property in Romania: residential properties, commercial properties, holiday homes, land etc. Property and relocation services from A-Z.
More info >


Latest Comments

    Local press

Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, apatrizii cu domiciliul intr-un stat membru sau in Romania, precum si persoanele juridice constituite in conformitate cu legislatia unui stat membru pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani si pentru persoanele juridice romane.

Cetatenii unui stat membru nerezidenti in Romania, apatrizii nerezidenti in Romania cu domiciliul intr-un stat membru, precum si persoanele juridice nerezidente, constituite in conformitate cu legislatia unui stat membru, pot dobandi dreptul de...